ผู้นำชุมชนนครศรีฯ นำเครือข่ายต้านยาเสพติดเดินรณรงค์ “จากเขาหลวงสู่เมืองหลวง”
ผู้นำชุมชนบ้านเก้ากอ นำประชาชน และเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดร่วมเดินเท้ารณรงค์สร้างชุมชนสีขาว จากนครศรีธรรมราชจนไปถึงกรุงเทพมหานคร ในชื่อจากเขาหลวงสู่เมืองหลวง
      
       วันที่ 20 ม.ค.56 ที่ลานหาดทรายแก้วหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะแกนนำ ได้นำภาคประชาชนร่วมณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยการเดินเท้าจากนครศรีธรรมราชมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร ในชื่อ จากเขาหลวงสู่เมืองหลวงเพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับชุมชนทุกชุมชน พร้อมใจกันทำให้ชุมชนเป็นสีขาว และร่วมกันดึงลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับเข้าสู่สังคมหยุดเสพ หยุดซื้อ หยุดขาย โดยเริ่มต้นจากชุมชนทุกชุมชน
      
       สำหรับกิจกรรมนั้นได้เริ่มขึ้นในพระวิหารหลวง โดยพระเทพวินยาภรณ์ ได้สวดชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเดินเท้าที่นำโดยนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมเดินเท้ารวม 45 คน จากนั้น พล.ต.ต.รณพงศ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ได้เริ่มตีเกราะไม้ไผ่ และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ โดยเครือข่ายจากหลายองค์กรได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปตลอดทั้งเมืองนครศรีธรรมราช
      
       หลังจากนั้น คณะเดินเท้าเดินไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะหยุดพักตลอดทุก 50 กิโลเมตร และจะมีการจัดกิจกรรมล้อมวงคุยจนไปถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2556 แล้วจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความประสงค์ประกาศเจตนารมณ์ในการเดินรณรงค์ และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการต่อต้านยาเสพติดลงไปถึงชุมชน
      
       นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มาก และไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องของตำรวจ ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่บ้าน แต่เป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ในชุมชนเก้ากอเราต่อต้านมากว่า 20 ปี จนมีผลเป็นรูปธรรมในระดับชุมชน และการรณรงค์ครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันช่วยขจัดยาเสพติดนำเอาลูกหลานกลับคืนมาสู่ครอบครัว สู่สังคม และเมื่อเราร่วมกันหยุดเสพ หยุดซื้อ หยุดขาย ปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป การเดินเท้าจากนครศรีธรรมราชสู่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ เป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการให้สิ้นซากได้หากทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และช่วยกัน
      
       เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.รณพงศ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ระบุว่า ชุมชนบ้านเก้ากอเปรียบเสมือนไข่แดงที่สามารถสู้กับปัญหายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด แต่เป็นเพียงจุดเล็กๆ ขณะที่พื้นที่รายรอบยังคงเป็นปัญหา ตำรวจนครศรีธรรมราชเองมีอยู่ไม่กี่พันคน ยอมรับว่าจัดการกับปัญหานี้มีไม่เพียงพอแน่ๆ ส่วนผู้ใหญ่เฉลิม ทำงานอย่างอุทิศตนเองแบบไม่คิดชีวิต การรณรงค์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก หลังจากที่เดินทางไปถึงกรุงเทพมหานคร กิจกรรมบรรลุเป้าหมายจะเดินทางกลับมา ซึ่งทางตำรวจนครศรีธรรมราชจะจัดรถไปรับกลับมาโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์